กลับ
company image

Sales Manager - Air & Ocean Freight

Blueship Company Limited
ผู้จัดการ
20,000-35,000
1
เกี่ยวกับงาน
จ-ศ
09:00 - 18:00
สาขาหลัก
รายละเอียดงาน
Your main task will be to promote our products in every form to ensure promotion and sales of our possibilities. Your primary responsibility is to realize sales targets and execute the sales strategy as it’s been laid out.
You will maintain existing customer relations as well as expand our customer base with new ones, whilst keeping your customer portfolio up-to-date at all times by administrating data in the CRM system.
You will responsible for creating a potential prospect list and come up with an initiative to generate new leads predictably
You will visit existing and potential customers to understand their needs and built with the operational team a customized solution that perfectly fits with customers’ requirements.
You will secure customer-generated revenues and serve as the main entry point for air & ocean freight both internally and externally. Your sales activities will be divided between primarily outside sales (i.e. customer visits) and inside sales (i.e. acquisition by phone – both warm & cold).
You participate in the elaboration of the sales offer and discuss with the customer the terms and conditions of the contract. For that purpose, you negotiate the prices according to the pricing policy of our group.
You ensure the follow-up of the sale until the payment and you may need to take part in the commercial management and settlement of claims and litigations.
You closely work with the customer service team to develop supply chain solutions
You monitor the progress of the shipment until the final destination.
As Sales Manager - Air & Ocean Freight, you will structure and organize our products in line with our Directions, in such a way that it will be profitable, and operational structured to ensure and secure a good, reliable, and value-added product for our network and local office.
คุณสมบัติ
Proven broad commercial and operational experience in the sector.
Capable to independently expand the air & ocean freight department and make it profitable/increase profitability.
Possess the continuous drive to further develop sales activities.
Possess the continuous drive to further develop sales activities.
You have knowledge of the tender processes and management.
You have a good understanding of the transportation industry and in particular, international air & ocean freight shipping specifics and related cost and revenue drivers
Proven track record of sales in a similar role in the freight forwarding industry
A degree in Business Administration, International Trade or Transport/Logistics or related fields
Proficient in Word, Excel, PowerPoint
Minimum of 1-year experience in the Air & Ocean freight Industry
Excellent skills in Thai and English, both speaking and writing.
Possession of a valid driver’s license
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
-
งานล่าสุด
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1