กลับ
company image

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (Data Analyst & Statistics Support)

บริษัท ขอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วิจัยและเป็นกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ระบุ
2
เกี่ยวกับงาน
ทุกวัน
ตั้งแต่ 09.00-18.00 น. สถานที่ทำงาน ตามสะดวก
สาขาหลัก
รายละเอียดงาน
วิเคราะห์สถิติขั้นสูง เช่น ANOVA , PAIR T-TEST, CHI-SQUARE, REGRESSION, ANOCVA, LOGISTISC
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาสถิติประยุกต์ , คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน EXCEL และSPSS ได้ดี - หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสถิติวิเคราะห์ข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานเป็นทีมร่วมกับ Designer และ Developer ได้
สวัสดิการ
ติดต่อ
-
งานล่าสุด
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1