กลับ
company image

Logistic Operator

MAKESEND EXPRESS CO., LTD.
พนักงานคลังสินค้า
500 ต่อวัน
10
เกี่ยวกับงาน
เลือกวันทำงานจากตัวเลือกที่กำหนด
9.00-18.00/ 11.00-20.00 หรือ 13.00-22.00
สาขาหลัก
รายละเอียดงาน
1. ดูแลพนักงานคัดแยกสินค้า 2. ดูแลการรับและส่งสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับทีมแผนงานการขนส่งและพนักงานขนส่ง 4. ประสานงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน
คุณสมบัติ
1. มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2. ชอบการทำงานที่มีความท้าทายและแม่นยำ 3. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี 4. ถนัดในการใช้ Microsoft Excel, Google Sheet
สวัสดิการ
ติดต่อ
-
งานล่าสุด
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1
company image
เจ้าหน้าที่แคชเชียร์(เวียนกะได้)
แคชเชียร์
฿ เงินเดือน 15,000 บาท+ Service Change 5,000 บาท (เมื่อผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
1