รวมมาตราการเยียวยา โควิด-19 รอบ3 จากรัฐบาล

calendar

15 กรกฎาคม 2021

รวมมาตราการเยียวยา โควิด-19 รอบ3 จากรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยารอบใหม่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ ลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และลดภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาวงเงินรวม 4.2 หมื่นล้านบาท ตามที่หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเสนอ

รัฐบาลประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด มาตรการเยียวยาภายใต้วงเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม (กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา) ด้วยวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ ในวงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

3. มาตรการความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนด้านอื่น ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา และมาตราช่วยเหลือลูกหนี้ แต่ไม่ระบุวงเงิน

 

                        รวมมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบล่าสุดจากรัฐบาล

 

กลุ่มไหนและใครบ้างที่จะได้รับการเยียวยา

กลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม ซึ่งมีระยะเวลาในการช่วยเหลือ 1 เดือน

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่จะได้รับการเยียวยาเพิ่มอีก 5 กลุ่มจากประกาศมาตรการเยียวยาครั้งที่แล้วตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งครอบคลุมเพียงกลุ่มก่อสร้าง กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ และกลุ่มกิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ

สำหรับกลุ่มที่เพิ่มเติมประกอบด้วย กลุ่มขายส่งและการขายปลีก ซ่อมยานยนต์ กลุ่มขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า กลุ่มกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน กลุ่มกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ และกลุ่มข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

 

มาตรการเยียวยาจากรัฐบาล

ผลจากมติครม. ดังกล่าวมีรายละเอียดในส่วนมาตรการการเยียวยาในแต่ละกลุ่มดังนี้

1. ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว จะได้รับเงินเยียวยาให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท เข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ที่ https://www.sso.go.th/.../checkEmployeeCompensation.jsp

2. นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน

3. สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 จะได้รับการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน

4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท

5. ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

6. ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

7. ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2

8. ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

 

ลดค่าน้ำ-ไฟให้ประชาชนทั่วไป

ภายใต้มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประชาชนจะได้รับการลดค่าไฟฟ้าลงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

- บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป

  • หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือนก.พ. ที่ผ่านมาให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง
  • หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือนก.พ.ที่ผ่านมา หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนก.พ.ที่ผ่านมา
  • หากใช้ 501-1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือนก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ในอัตรา 50%
  • หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือนก.พ. บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือนก.พ. ในอัตรา 70% ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สำหรับกิจการขนาดเล็กให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

- สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตรให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดไปจนถึงสิ้นเดือน ธ.ค. นี้

ส่วนค่าน้ำประปาจะถูกปรับลดลง 10% สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)

 

ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระลอกล่าสุดยังส่งผลอย่างมากต่อทั้งประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ต่างก็ต้องปรับอยู่และพร้มรับมือสถาณการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ไปต่อได้แม่ว่าอาจจะติดขัดบ้างก็ตาม Daywork ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คน ให้ร่วมกันผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้

ทั้งนี้ Daywork เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบโดยการร่วมมือกับ Depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบและธุรกิจ SMEs โดยมอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท อ่านระเอียดโครงการเพิ่มเติม ที่นี่ Depa ร่วมกับ Daywork ส่งเสริม SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการรับเงินอุดหนุน 10,000 บาท

 

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่

Facebook: Daywork : บริการสรรหา งานพาร์ทไทม์ หาคนทำพาร์ทไทม์

LINE: @daywork

Twitter: @DayworkOfficial

 

 

หากคุณกำลังมองหาพนักงานพาร์ทไทม์ ? มาลงประกาศตามหากับเรา

หาพนักงาน ประกาศงานได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ประกาศงานฟรี ได้พนักงานดี รวดเร็ว ทันใจ

model-home-5