กลับ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

แอดมิน/ธุรการ
550 เหรียญ/วัน
5 ตำแหน่ง
เกี่ยวกับงาน
เลือกวันทำงานจากตัวเลือกที่กำหนด
ทำงาน 9 ชม./วัน
T-One Office Building
รายละเอียดงาน
ประสานงานกับทีมต่างๆที่เกี่ยวข้อง AE / Finance / บัญชี / Customer Support
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งต่อให้ทีม Validate
สร้าง Contract บนระบบ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ติดตามเอกสารที่ข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนตาม criteria ที่กำหนด จากลูกค้าที่ AE ปิดมาเข้าร่วม LINE MAN GP
ถ้าสามารถปิด Job ได้ 80 Jobs ต่อสัปดาห์ จะมี Bonus ให้ 800 ต่อสัปดาห์
** ต้องนำโน้ตบุ๊คไปทำงานเอง **
คุณสมบัติ
เพศชายหรือหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในการประสานงาน พูดคุย ช่วยเหลือลูกค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เรียนรู้ไว สามารถเข้าใจการใช้งาน Technology และ Application ได้เป็นอย่างดี
มี skill ในการพูดคุย โน้มน้าว รวมถึงต่อรองกับลูกค้าและการประสานงาน
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
- (นิลาวัลย์ (ปลา))
งานด่วน รายได้ดี
งานล่าสุด
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
แอดมิน/ธุรการ
฿ 500 เหรียญ/วัน
แอดมิน/ธุรการ
staff ยกของ
พนักงานยกของ
฿ 250 เหรียญ/วัน
พนักงานยกของ
PC เครื่องครัว
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
฿ 500 เหรียญ/วัน
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า