นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพนักงานชั่วคราวที่กำลังมองหางานนอกเวลาทั่วประเทศไทย โดยที่ไม่จำกัดเรื่องของวุฒิการศึกษา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้อธิบายถึงการปฏิบัติของเราในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิรนาม (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) ที่เราได้รวบรวมจากผู้ใช้บริการโปรแกรมของเราผ่านโทรศัพท์มือถือ

การใช้ข้อมูลที่ถูกรวบรวมผ่านการใช้บริการของเรานั้น ได้ถูกจำกัดถึงจุดประสงค์ของการจัดเตรียมบริการสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งคุณได้มีส่วนร่วมกับเดย์เวิร์ค นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่าเดย์เวิร์คมีวิธีการรวบรวม, การดำเนินการ, การใช้งาน, การเผยแพร่ และการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ระบุมาอย่างไร สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อมูลส่วนตัวนั้นควรหมายถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการระบุความเป็นตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคล

โดยการยินยอมหรือการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิรนามผ่านโปรแกรมโทรศัพท์มือถือของเรานั้น คุณได้เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และคุณอนุญาตอย่างชัดเจนถึงการดำเนินการของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิรนามของคุณในการยอมรับร่วมกันกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลนิรนามจากคุณ เมื่อคุณใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือของเรา และเมื่อคุณส่งข้อมูลและการสื่อสารถึงเรา:

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่อนุญาตให้ผู้อื่นสามารถระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ ได้แก่ ชื่อของคุณ, หมายเลขโทรศัพท์, รหัสไปรษณี, ตำแหน่งของสถานที่ และที่อยู่อีเมล

“ข้อมูลนิรนาม” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เช่น ชื่อ-สกุล, เพศ, วันเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, การศึกษา และรหัส เมื่อคุณใช้งานโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือของเรา หรือบริการในระบบสนับสนุนของเรา นอกจากนั้น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ใบรับรองการทำงาน ซึ่งรวมถึง บัตรประชาชน, ใบขับขี่ (สำหรับงานที่มีการร้องขอ), และบัญชีธนาคารด้วยเช่นกัน (หลังจากคุณสิ้นสุดการทำงาน เราจะโอนค่าจ่ายไปที่บัญชีธนาคารของคุณ) เราได้รักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของคุณด้วยเช่นกัน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น

การร้องขอเพื่อล้างข้อมูลส่วนบุคคลจากระบบของเรา ให้ติดต่อเราที่ [email protected] ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถที่จะล้างข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบ และชี้แจงถึงเหตุผลเป็นกรณีไป

ในเงื่อนไขของการแจ้งเตือนงานที่เหมาะสมกับคุณ เราใช้ข้อมูลการแจ้งตำแหน่งของสถานที่โทรศัพท์มือถือของคุณผ่านโปรแกรมเดย์เวิร์ค เราอาจได้รับการแจ้งข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ แม้ตอนที่โปรแกรมเดย์เวิร์คทำงานอยู่บนระบบโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถที่จะตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณในการป้องกันโปรแกรมเดย์เวิร์คจากการได้รับข้อมูลการแจ้งตำแหน่งของสถานที่โทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งหมายถึงคุณจะไม่สามารถรับการแจ้งเตือนงานที่เหมาะสมกับคุณจากเดย์เวิร์ค

การใช้ข้อมูลของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอนุญาตให้เราใช้ในการตอบรับข้อเสนอที่คุณสร้างขึ้น หรือจัดเตรียมให้กับโปรแกรมโทรศัพท์มือถือ เราได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้ สำหรับสร้างและรักษาบัญชีของคุณ, เพื่อการจัดการต่างๆ ของบริการเรา, เพื่อระบุตัวตนของคุณสำหรับบัญชีผู้ใช้งานบนระบบของเรา, เพื่อส่งอีเมลสำหรับยืนยันที่อยู๋อีเมลของคุณ เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่, เพื่อส่งการแจ้งเตือนที่คุณตั้งค่าให้คุณ, เพื่อแจ้งเตือนงานที่เหมาะสมกับคุณ, เพื่อจ่ายค่าแรงในการปฏิบัติงานของคุณ, เพื่อจัดลำดับประสบการณ์ทำงานของคุณ, เพื่อชำระค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติงานของคุณ และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่คุณ

เราอาจสร้างบันทึกข้อมูลนิรนามจากข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รวมถึงข้อมูล (อย่างเช่น ชื่อของคุณ) ที่เราอาจมีการปรับปรุงระบบของเราและพัฒนาระบบนำทางบนเว็บไซต์ เราสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลนิรนามสำหรับจุดประสงค์อื่น และเปิดเผยข้อมูลนิรนามต่อบุคคลที่สามโดยตัดสินจากดุลยพินิจของเรา

ถ้าคุณได้ให้ข้อติชมบนระบบของเรา เราจะใช้คำติชมสำหรับจุดประสงค์ต่างๆ การให้คำติชม เราจะไม่เชื่อมโยงถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลคำติชมต่างๆ ไว้ในบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลในการสื่อสารของคุณ และจะปฏิบัติกับข้อมูลการสื่อสารของคุณในการยอมรับร่วมกันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของคุณแก่บริษัทที่คุณรับงาน เพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานเหล่านั้น การไม่คำนึงถึงตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสร้างขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามที่อธิบายด้านล่าง) เดย์เวิร์คอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณถ้ามันถูกเชื่อเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่การเปิดเผยนี้จำเป็นต่อการทำตามกฏหมายที่สำคัญ หรือรับผิดชอบต่อหมายศาลหรือการรับประกันการบริการบนเดย์เวิร์ค หรือป้องกันหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเดย์เวิร์คหรือผู้ใช้งานบริการของเรา

หากเดย์เวิร์คถูกมีส่วนร่วมในการรวมกิจการ, การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการขายของสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล หรือการประกาศอย่างเป็นทางการบนโปรแกรมโทรศัพท์มือถือในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในความเป็นเจ้าของ หรือการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงตัวเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ยกเว้นที่เริ่มต้นเป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะไม่ขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบริการของเราไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนในบัญชีของคุณผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเราหรือส่งอีเมลถึงเราที่ [email protected] คุณอาจขอให้ลบบัญชีของคุณโดยส่งอีเมลถึงเรา แต่โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องใช้ (ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น) เพื่อเก็บข้อมูลนี้และไม่ลบ (หรือเก็บข้อมูลนี้ในเวลาที่กำหนดในกรณีที่เรา จะปฏิบัติตามคำขอลบของคุณหลังจากที่เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเท่านั้น) เราจะตอบกลับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน เมื่อเราลบข้อมูลบัญชีของคุณข้อมูลนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ แต่อาจยังคงอยู่ในที่เก็บถาวรของเรา

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้คุณสามารถดูรายละเอียดในแอปพลิเคชันมือถือของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเป็นระยะ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะแจ้งให้ทราบโดยส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อสามสิบ (30) วันปฏิทินก่อนหน้านี้หลังจากที่เราได้ส่งอีเมลแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและการโพสต์การแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันมือถือของเรา ตลอดเวลาที่คุณต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เรามีที่อยู่อีเมลล่าสุดของคุณ ในกรณีที่ที่อยู่อีเมลสุดท้ายที่คุณให้ไว้กับเราไม่ถูกต้องหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนตามที่อธิบายไว้ข้างต้นให้คุณการส่งอีเมลที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ ของการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในประกาศ ในกรณีใด ๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่คุณให้ไว้กับเราก่อนที่เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราคุณต้องแจ้งให้เราทราบก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ซึ่งคุณต้องการปิดการใช้งานบัญชีของคุณกับเรา การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือแอปพลิเคชันมือถือหรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องหลังจากการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะระบุว่าคุณรับทราบการเปลี่ยนแปลงและข้อตกลงดังกล่าวที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว