กลับ
company image

ผู้ช่วยวิทยากร

Top speed training

สตาฟ งานอีเว้นต์
500
1
เกี่ยวกับงาน
26 เมษายน 2564
08.00 - 17.00
สาขาหลัก
รายละเอียดงาน
ถ่ายรูประหว่างอบรม แจกจ่ายเอกสารอบรม ประสานงานระหว่างอบรม งานอื่นๆตามที่วิทยากรมอบหมาย สามารถไปปฏิบติงานที่ชลบุรี/บ่อวินได้
คุณสมบัติ
18-25 ปี
สวัสดิการ
ฟรีอาารกลางวัน
ติดต่อ
-
งานล่าสุด
company image
พนักงานขาย(ไม่ต้องประจำออฟฟิส)
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
฿ รายได้รวมหากทำถึงเป้า 15,000/เดือน
2
company image
งานคลังสินค้าลาดกระบัง คลัง 1 (ต้องมีจักรยานยนตร์ส่วนตัว)
พนักงานแพ็คสินค้า
฿ 450 บาท/วัน (ทำงาน 8 ชั่วโมง) เกินจากนั้นโอที 56.25/ชม.
จำนวนมาก
company image
งานคลังสินค้าลาดกระบัง คลัง 8(ต้องมีจักรยานยนตร์ส่วนตัว)
พนักงานแพ็คสินค้า
฿ 450 บาท/วัน (ทำงาน 8 ชั่วโมง) เกินจากนั้นโอที 56.25/ชม.
จำนวนมาก