กลับ

เจ้าหน้าที่สโตร์

เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้าคงคลัง
400 เหรียญ/วัน
1 ตำแหน่ง
เกี่ยวกับงาน
เลือกวันทำงานจากตัวเลือกที่กำหนด
ทำงาน 9 ชม./วัน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
รายละเอียดงาน
ตรวจรับสินค้า เข้า - ออก เก็บสินค้า เบิกจ่ายสินค้า
บันทึกข้อมูลสินค้า ตัดยอด Stock สินค้า
จัดการงานด้านเอกสารภายในคลังสินค้า
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
สามารถใช้ Microsoft Office ได้
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุระหว่าง 21 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
มีความระเอียดรอบคอบ
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการสโตร์หรืองานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
สามารทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
- (เมธาวี (เม))
งานด่วน รายได้ดี
งานล่าสุด
PC ขายสินค้า
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
฿ 500 เหรียญ/วัน
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
พนักงานขายน้ำผลไม้ Part Time
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
฿ 550 เหรียญ/วัน
พีซี/พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า
Staff Admin/Data Entry
แอดมิน/ธุรการ
฿ 500 เหรียญ/วัน
แอดมิน/ธุรการ