กลับ

นักเคมีวิเคราะห์

พนักงานสัญญาจ้าง
800 เหรียญ/วัน
1 ตำแหน่ง
เกี่ยวกับงาน
เลือกวันทำงานจากตัวเลือกที่กำหนด
ทำงาน 9 ชม./วัน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) จ.ปทุมธานี
รายละเอียดงาน
ทำการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ตามโครงร่างการวิจัย
ทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างสารเคมี ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยา เตรียมสารมาตรฐาน สารละลาย
ทำการทดสอบทางเคมี/ฟิสิกส์ ในโปรแกรมการศึกษาความคงสภาพผลิตภัณฑ์
ดูแลการเก็บรักษาสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
งานเอกสารบันทึกคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
อายุ 22 - 40 ปี ไม่กำจัดเพศ
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
หากมีประสบการณ์ในการใช้ HPLC หรือเคยทำงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
-
ติดต่อ
- (เมธาวี (เม))
งานด่วน รายได้ดี
งานล่าสุด
พนักงานติดสติ๊กเกอร์
พนักงานภาคสนาม
฿ 400 เหรียญ/วัน
พนักงานภาคสนาม
ผู้ช่วยช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
฿ 500 เหรียญ/วัน
ช่างเทคนิค
Admin / Data entry
แอดมิน/ธุรการ
฿ 450 เหรียญ/วัน
แอดมิน/ธุรการ